Saturday, 19 March 2011

Streetmap of Vietnam

Bản đồ đường phố Việt Nam, tháng 2/2011OpenStreetMap for Vietnam, updated 14 February 2011

  • vietnam_administrative.shp: Địa giới hành chính (Admin boundary)
  • vietnam_coastline.shp: Đường bờ biển (coastline)
  • vietnam_highway.shp: Đường giao thông - chi tiết ở các thành phố lớn (highway - transport system, detailed for some main cities).
  • vietnam_location.shp: Danh sách các địa điểm hành chính quan trọng (points of important admin bodies).
  • vietnam_natural.shp: Hiện trạng cơ bản của thảm thực vật và mặt nước (some natural features - vegetation, water body).
  • vietnam_poi.shp: Các điểm du lịch hoặc danh lam thắng cảnh (good stuffs on tourism and nature spots).
Download for free

0 comments:

Post a Comment